Regulament campanie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIPLANETA ANIMALELOR”

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “PLANETA ANIMALELOR” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. DIANA COM SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Strada G-ral Magheru, nr. 1, bloc V1, parter, înregistrată la Registrul Comerțului Râmnicu Vâlcea, sub Nr. J38/185/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14572789, denumită în cele ce urmează „Organizator”, în parteneriat cu S.C. DIANA S.R.L, cu sediul în str. Calea lui Traian 227, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului Râmnicu Vâlcea, sub Nr. J38/259/1991, Cod Unic de Înregistrare RO2540090, denumită în cele ce urmează „Organizator”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi Participanţii, și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

1.3. Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată, pe site-ul www.magazinediana.ro, pe pagina oficială de Facebook Magazine DIANA și/sau în magazinele fizice DIANA participante.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul www.magazinediana.ro, pe pagina oficială de Facebook Magazine DIANA și/sau în magazinele fizice DIANA participante.

SECŢIUNEA 2.

TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada 10 septembrie -10 decembrie 2021, în limita stocului disponibil de pliculețe cu stickere, în:

– toată rețeaua de magazine DIANA și DIANA Gourmet a Organizatorului, operaționale la data începerii campaniei publicitare precum și în cele care vor deveni operaționale până la data de 10 decembrie 2021 (denumite în continuare ”Magazinele DIANA participante”), pe durata întregului interval orar de funcționare valabil în perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2021;

– aplicaţia FOODIFY, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (mecanismul aplicabil în cazul achiziţiilor din aplicaţia FOODIFY fiind identic cu cel din magazinele fizice DIANA și DIANA Gourmet participante).

2.2. Campania Promoțională va înceta automat, în privința fiecărui magazin DIANA, înainte de data de 10 decembrie 2021, în cazul epuizării stocului de pliculete cu stickere alocate în respectivul magazin. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3. În situația în care, stocul de pliculete cu stickere alocat în cadrul prezentei Campanii nu va fi epuizat la data încetării Campaniei (10 decembrie 2021), Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Campania până la epuizarea stocului de pliculețe.

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a aduce la cunoștința publicului această împrejurare, pe site-ul www.magazinediana.ro, pe pagina oficială de Facebook Magazine DIANA și/sau în magazinele fizice DIANA participante.

SECŢIUNEA 3.

DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român, cu vârsta peste 18 ani (denumită în continuare “Participant”) care achiziționează din oricare din magazinele DIANA participante produse de minimum 35 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, în perioada de desfășurare a Campaniei (10 septembrie -10 decembrie 2021) sau care achiziționează numărul necesar de produse partenere*, semnalizate la raft, prin eticheta corespunzătoare, în valoare de minim 5 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, conform condiţiilor menţionate mai jos.

*fiecare produs partener se ia in calcul pentru o valoare minimă de 5 lei și nu pot fi cumulate articolele de la furnizori diferiti (Anexa 1)

Pentru clienţii FOODIFYmecanismul aplicabil în cazul achiziţiilor din aplicaţia FOODIFY este identic cu cel din magazinele fizice participante.

Este validă doar comanda plasatã în aplicaţia Foodify şi care conţine exclusiv produse vândute de magazinele DIANA, conform condiţiilor menţionate mai jos. Pentru claritate, comanda de minimum 35 lei (tva inclus) nu va cuprinde produse vândute de alte entitãţi (societăţi) prezente în aplicaţia FOODIFY sau costul transportului.

3.2. La această Campanie NU participă produsele din categoriile: ţigări/ţigarete şi produse din tutun (vândute per pachet sau per cartuş) și pungile de plastic.

3.3. Au dreptul să participe la Campanie salariaţii S.C. DIANA COM SRL și S.C. DIANA S.R.L, împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor Organizatorului, angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor DIANA, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfăşurarea Campaniei, promoterii şi merchandiserii. Aceștia au dreptul să primească pliculețe cu abțibilduri, conform mecanismului, doar pentru bonurile proprii și doar în momentul în care au făcut achiziția. Le este INTERZIS angajaților să își însușească pliculețele alocate clienților, în cazul în care clienții le-au uitat și/sau nu au vrut să le ridice.

3.4 Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.5. În sensul celor de mai sus, ținând seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament, cât și a materialelor de comunicare utilizate în promovarea acestei Campanii, se consideră că orice consumator mediu, informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei cel târziu la data limită de 10 decembrie 2021 (sau anticipat, în cazul epuizării stocului de pliculețe), iar orice decizie de a achiziționa produsele din magazinele DIANA este consecința propriei analize.

CAMPANIA ESTE DESTINATĂ NUMAI CLIENȚILOR PERSOANE FIZICE. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea pliculețului cu abțibilduri oricărui client cu privire la care există indicii certe sau suspiciuni că ar efectua cumpărăturile în legătură cu activitatea comercială a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate.

3.6. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat primirea de pliculețe în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea pliculețelor astfel dobândite și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat în mod incorect la Campanie.

3.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda pliculețe Participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

3.8. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauzã din Campanie, Organizatorul informând Participantul cu privire la eliminarea sa din Campanie.

SECŢIUNEA 4.

MATERIALELE CAMPANIEI. PLICULEŢELE ȘI ALBUMUL PLANETA ANIMALELOR

4.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate conform mecanismelor descrise mai jos, în limita stocului disponibil, pliculeţe PLANETA ANIMALELOR , fiecare pliculeţ conţinând 3 (trei)/ 4 (patru) stickere cu animale.

Fiecare pliculeţ PLANETA ANIMALELOR conţine câte 3 (trei)/4 (patru) abțibilduri cu animale, diferite, din cele 60 (șaizecizeci) de modele distincte de stickere disponibile ȋn cadrul Campaniei, necesare completării integrale a albumului PLANETA ANIMALELOR.

Fiecare sticker prezintă pe față o imagine a unui animal și numărul care indică poziția (caseta) în care trebuie lipit pe paginile interioare ale albumului PLANETA ANIMALELOR.

Albumul PLANETA ANIMALELOR conține pagini pe care sunt marcate și numerotate casetele în care trebuie lipite stickerele, o planșă de joc cu instrucțiuni și regulile jocului, pioni și un zar.

Albumul PLANETA ANIMALELOR se achiziționează separat din magazinele fizice DIANA participante la Campanie și va fi disponibil pentru vânzare la prețul de 13.99 lei (treisprezece lei și nouăzeci și nouă bani), TVA inclus.

4.2. Niciunul dintre pliculețele cu stickere nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

4.3. Pliculeţele PLANETA ANIMALELOR vor fi acordate conform Mecanismului Campaniei, asa cum este descris în prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 5.

PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Nr. Crt.Tip premiuNumăr premiiValoare unitară fără TVA (lei)Valoare totală fără TVA (lei)
1.CONSOLĂ NINTENDO SWITCH JOY-CON GREY HARD301,176.3935,291.60
2.CNSXBOX4GBCLP CONSOLĂ XBOX SERIES X, 1TB, NEGRU12,520.922,520.92

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 37,812.52 lei (fără TVA).

SECŢIUNEA 6.

6.1.MECANISMUL CAMPANIEI

6.1.1. Campania promoțională PLANETA ANIMALELOR este organizată și se desfășoară în perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2021.

6.1.2. În vederea participării la Campanie, clienții trebuie să îndeplinească următoarele condiții în mod cumulativ:

 • să aibă drept de participare potrivit prevederilor Regulamentului;
 • să participe exclusiv în perioada Campaniei, așa cum aceasta este menționată în prezentul Regulament;
 • să completeze integral și corect albumul PLANETA ANIMALELOR cu toate cele 60 de stickere disponibile în campanie și să îl păstreze nedeteriorat până la momentul validarii castigatorilor;
 • să se înscrie la tombolă în secțiunea dedicată campaniei pe www.magazinediana.ro, prin completarea integrală, corectă a tuturor câmpurilor și folosind doar date reale.

6.2. ACORDAREA PLICULEȚELOR CU STICKERE PLANETA ANIMALELOR

a) La fiecare achiziție de produse de minimum 35 lei/bon fiscal (TVA inclus) din magazinele DIANA participante la campanie, casierul va oferi clientului/participantului, în mod automat, în baza bonului de casă emis pentru cumpărăturile acestuia, 1 (un) pliculeț cu stickere.

b) La achiziția oricăruia dintre produsele partener, menționate în Anexa 1, în valoare de 5 lei/ bon fiscal (TVA inclus), clienții vor primi 1 (un) pliculeț cu stickere.

Pentru a beneficia de pliculețul acordat pentru achiziționarea articolelor partener, clientul este condiționat să facă cumpărături de minimum 35 lei/bon fiscal (TVA inclus).

În situația în care clientul achiziționează produse în valoare de minimum 35 lei/bon fiscal (TVA inclus), cât și produse partener de minimum 5 lei (TVA inclus), numărul de pliculețe acordate clientului va fi cumulat, astfel încât acesta va primi un număr de pliculețe echivalent valorii bonului fiscal la care se adaugă numărul de pliculețe acordate conform Anexei 1 pentru achiziționarea de articole partener.

Pentru claritate, cu titlul de exemplu, în cazul în care clientul deține 1 bon fiscal în valoare de 35 lei (TVA inclus) + articole partener, va primi 1 pliculeț pentru că a îndeplinit condiția de sumă minimă de cumpărături + numărul de pliculețe alocate articolelor sponsor, corespunzător valorii acestora.

Fiecare dintre produsele partener participante la Campanie vor avea calitatea de produse partener doar în perioada de valabilitate indicată în Anexa 1.

Pliculețele cu stickere vor fi acordate în limita stocului disponibil alocat fiecărui magazin DIANA participant. Atât pentru achizițiile de minim minimum 35 lei/bon fiscal (TVA inclus)cât și pentru achizițiile de produse partener vor fi acordate aceleași tipuri de pliculețe, aleatoriu, neexistând nicio diferențiere între ele.

Pliculeţele PLANETA ANIMALELOR se primesc pe loc, la casa de marcat, în momentul achitării valorii cumpărăturilor pe baza bonului fiscal. Orice reclamaţie ulterioară nu va putea fi luată în considerare. Refuzul unui Participant de a primi pliculeţele PLANETA ANIMALELOR conform mecanismului descris mai sus înseamnă că respectivul Participant nu doreşte să intre în posesia acestora. Organizatorul ia la cunoştinţă de refuzul Participantului de a primi pliculeţele PLANETA ANIMALELOR prin intermediul casierei. În acest caz, Organizatorul nu va lua în considerare solicitările ulterioare ale Participantului.

În cazul în care Participantul solicită retur pe produsele achiziţionate pe baza bonului fiscal în baza căruia a primit pliculeţele PLANETA ANIMALELOR, este obligat să returneze şi pliculeţele PLANETA ANIMALELOR primite. În cazul în care Participantul solicită înlocuirea produselor achiziționate iar suma în baza căreia i-au fost acordate pliculeţe PLANETA ANIMALELOR nu scade sub plafonul prevăzut de prezentul Regulament, pliculeţele PLANETA ANIMALELOR nu se returnează.

6.3. COMPLETAREA ALBUMULUI PLANETA ANIMALELOR

Pentru a putea participa la tombolă, Participanții trebuie să completeze integral și corect albumul PLANETA ANIMALELOR cu toate cele 60 de stickere cu animale disponibile în Campanie și să se înscrie în secțiunea dedicată pe www.magazinediana.ro.

Completarea corectă a albumului înseamnă lipirea stickerelor cu animale conform numerelor înscrise pe acestea în căsuțele corespunzătoare inserate pe paginile interioare ale albumului PLANETA ANIMALELOR.

Albumele, chiar și corect și integral completate, modificate, deformate, fotocopiate, deteriorate sau care nu au elementele corespunzătoare nu vor fi luate în considerare. În cazul în care un participant care se înscrie în tombolă și este desemnat câștigător prezintă un astfel de album, premiul devine invalid.

6.4. ÎNSCRIEREA ÎN TOMBOLĂ

Participanții se pot înscrie la tombolă prin completarea tuturor câmpurilor în secțiunea dedicată Campaniei pe www.magazinediana.ro.

Un participant se poate înscrie la tombolă cu mai multe albume PLANETA ANIMALELOR, în condițiile prezentului Regulament.

În cazul în care în urma tragerii la sorți un participant este extras câștigător al mai multor premii, acestea vor fi validate doar în cazul în care participantul prezintă pentru validare numărul corespunzător de albume PLANETA ANIMALELOR, completate și în starea descrisă în prezentul Regulament. Dacă participantul nu deține numărul de albume corespunzătoar numărului de premii pentru care a fost extras câștigător, va putea opta pentru premiul/ premiile dorite, corespunzător numărului de albume, restul premiilor fiind invalidate.

Pentru înscrierea în tombolă, participantul trebuie să completeze corect toate câmpurile din secțiunea dedicată Campaniei pe www.magazinediana.ro (nume și prenume, număr de telefon, adresă e-mail, localitate de domiciliu).

În cazul în care un participant este extras câștigător, iar datele introduse pentru înscriere nu sunt corecte sau reale, premiul va fi invalidat.

SECŢIUNEA 7.

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. TRAGEREA LA SORȚI A CÂȘTIGĂTORILOR

Premiile Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorți, după cum urmează:

Tragerea la sorți va avea loc pe 15 decembrie 2021.

La tragerea la sorți participă toți participanții care se înscriu prin intermediul secțiunii dedicate de pe www/magazinediana.ro până pe 14 decembrie 2021, ora 23.59.

Tragerea la sorți se va face electronic, prin intermediul unui site/ unei aplicații electronice de desemnare a câștigătorilor la tombole.

În cadrul tragerii la sorți se vor extrage, în ordine:

 • 30 de câștigători pentru premiile constând în CONSOLĂ GAMING NINTENDO SWITCH
 • 10 rezerve pentru premiile constând în CONSOLĂ GAMING NINTENDO SWITCH
 • 1 câștigător pentru premiul constând în Consolă Gaming X BOX SERIE X
 • 2 rezerve pentru premiul constând în Consolă Gaming X BOX SERIE

7.2. VALIDAREA PREMIILOR

Câștigătorii desemnați prin tragere la sorți vor fi contactați în vederea validării premiilor de către reprezentanții Organizatorului în perioada 15 decembrie – 16 decembrie 2021, în intervalul orar 9.00 – 17.00.

Câștigătorii vor fi contactați la numărul de telefon cu care s-au înscris în Campanie. Se va efectua un singur apel. În cazul în care Participantul nu răspunde la efectuarea apelului, se va transmite un SMS. Dacă ulterior apelului și/ SMS ului câștigătorul nu contactează Organizatorul in termen de 24 de ore, la numărul de pe care a fost efectuat apelul, se va trece la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii și conform aceluiași mecanism.

În cazul în care unul dintre câștigători nu poate fi validat (nu a răspuns la apelul și/sau SMS ul Organizatorului, ori a răspuns și a comunicat că nu mai deține albumul PLANETA ANIMALELOR sau că renunță la premiu) se va trece la validarea rezervelor extrase.

În cazul în care câștigătorii extrași și/sau rezevele extrase nu pot fi validați sau refuză premiul, premiile nu vor mai fi acordate, rămânând în posesia Organizatorului.

Organizatorii nu sunt responsabili în cazul în care un concurent desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorect/incomplet completate.

7.3. PUBLICAREA LISTEI CÂȘTIGĂTORILOR

Lista câștigătorilor și a premiilor acordate va fi publicată de Organizator, după parcurgerea pașilor de mai sus, pe 17 decembrie 2021:

 • pe www.magazinediana.ro
 • pe pagina de Facebook Magazine DIANA

SECȚIUNEA 8.

INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

8.1. Premiile acordate prin tragere la sorți se vor înmâna personal câștigătorilor, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data extragerii.

8.2. Câștigătorii anunțați în condițiile de mai sus se vor prezenta la casa de marcat a oricărui magazin DIANA participant la campanie cu albumul PLANETA ANIMALELOR completat în condițiile și în starea menționate în Regulament, în intervalul de funcționare al magazinului valabil la data respectivă, în vederea validării acestuia.

Casierul va prelua albumele care vor fi introduse în ambalaje pe care se vor menționa magazinul, numele și datele de contact ale câștigătorului, și care apoi vor fi transmise către Departamenul Marketing, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în Regulament și validare.

Reprezentantul Departamentului Marketing fotografiaza albumul PLANETA ANIMALELOR completat și face însemne distincte, nealterând imaginea colecției, dar stopând prezentarea multiplă, deci fraudarea, fotografiile atașându-se la procesul verbal de predare-primire a premiului.

Câștigătorii vor fi contactați de reprezentanții magazinului unde au predat pentru validare albumul în vederea ridicării premiului.

Înmânarea premiilor se va face pe baza cărții de identitate.

Câștigătorii vor semna un proces verbal de predare – primire în momentul intrării în posesia premiului, când li se va restitui și albumul transmis pentru validare.

8.3. Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea Organizatorului, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

8.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

8.5. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor acordate în cadrul acestei Campanii. Orice eventuale reclamații vor fi adresate producătorului sau distribuitorului produselor în cauză.

SECŢIUNEA 9.

RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea Participantului de a intra în posesia pliculeţelor PLANETA ANIMALELOR acordate pe durata Campaniei din motive independente de voinţa Organizatorului exonerează Organizatorul de orice răspundere.

9.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Participant şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţionate.

SECŢIUNEA 10.

FORŢA MAJORĂ

10.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definită conform legii – împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

10.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

10.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea prevederilor de mai sus.

10.4. Decizia de încetare a campaniei va fi anunţată public, pe site-ul www.magazinediana.ro şi/sau în magazinele DIANA participante şi va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

SECTIUNEA 11.

MATERIALE DE CAMPANIE

Fotografiile utilizate pentru desfășurarea campaniei (afișe, bannere, postări pe Facebook , Instagram și orice alte canale online, site, panouri outdoor, etc. ) au caracter orientativ, premiile oferite putând a nu fi identice cu cele din fotografii.

În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele de comunicare folosite în Campanie și prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

SECŢIUNEA 12.

LITIGII ŞI RECLAMAŢII

12.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

12.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: S.C. DIANA COM S.R.L., strada Abatorului 110, Bujoreni, Vâlcea sau la adresa de e-mail: marketing@diana.com.ro, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie/reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei.

12.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 13.

TAXE ŞI IMPOZITE

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, daca acesta va fi datorat.

SECȚIUNEA 14.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului și în scopul transmiterii către participanți a unor comunicări cu caracter publicitar și marketing direct.

14.2. Refuzul de a furniza Datele Personale determină neparticiparea la Campanie.

14.3. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul ca Organizatorul să poată utiliza datele furnizate în vederea promovării produselor și serviciilor Organizatorului, precum și ale societăților partenere, cum ar fi, dar fără a se limita la:

– transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum și pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii și produse;

– transmiterea prin telefon sau SMS, poștă sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informațiilor privind servicii și produse;

– participarea la diverse concursuri și alte acțiuni promoționale de marketing și publicitate privind anumite servicii și produse;

– realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

14.4. Participarea la Campanie constituie consimțământul expres și prealabil al câștigătorilor premiilor referitor la faptul că numele și prenumele, câștigul, localitatea de domiciliu, imaginea și vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără niciun fel de plată aferentă. Participantul își poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, în orice moment, fără să sufere prejudicii.

14.5. În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către. S.C. DIANA COM SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Strada G-ral Magheru, nr. 1, bloc V1, parter, înregistrată la Registrul Comerțului Râmnicu Vâlcea, sub Nr. J38/185/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14572789 și S.C. DIANA SRL, cu sediul în str. Calea lui Traian 227, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului Râmnicu Vâlcea, sub Nr. J38/259/1991, Cod Unic de Înregistrare RO2540090.

14.6. În cadrul Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți: nume și prenume, număr de telefon, adresă e-mail, localitatea de domiciliu.

Pentru câștigători: nume și prenume, număr de telefon, adresa e-mail, copie/poza CI

14.7. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea următoarelor scopuri:

 • organizarea și desfășurarea campaniei;
 • desemnarea și validarea câștigătorilor;
 • atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Organizatorului.

14.8. Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul executării contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei. În cazul în care se acordă premii cu valoare mai mare de 600 lei, copia CI se prelucrează în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului.

14.9. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

14.10. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea prevederilor legale si a procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, exceptând datele necesare și pentru care

Participantul și-a exprimat acordul să poată fi utilizate în vederea promovării produselor și serviciilor Organizatorului, precum și ale societăților partenere în Campanie.

14.11. Drepturile persoanelor vizate

 • dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere adresată Organizatorului.

14.12. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SC. DIANA S.R.L.

S.C DIANA COM. S.R.L